Державне агентство водних ресурсів України

Структура

Відділ техногенно-екологічної безпеки

Проводить кризовий моніторинг водних об'єктів. Приймає участь у розробці програм і заходів, пов’язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також населених пунктів. Здійснює, у межах повноважень відділу, організацію виконання заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повеней та паводків. Приймає участь у забезпеченні роботи функціональної відомчої підсистеми противопадкових заходів Єдиної системи цивільного захисту у межах Хмельницької області. Взаємодіє з басейновими управліннями річкових басейнів Дністра і Південного Бугу та суббасейну Прип’яті з питань підготовки матеріалів для розроблення Планів управління річковими басейнами та сприяння при розробці Планів управління ризиками затоплень.

Начальник відділу - Молчанов Михайло Федотович, контактний телефон (0382) 787795

Відділ використання водних ресурсів та моніторингу вод

Забезпечує, у межах повноважень відділу, реалізацію державної політики щодо розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Хмельницької області. Визначає та веде облік наявних і перспективних потреб у водних ресурсах. Здійснює державний облік використання вод на території області та підготовка матеріалів до державного водного кадастру за розділом "Водокористування". Проводить моніторинг поверхневих вод в частині узагальнення та аналізу даних використання вод, водовідведення зворотних і стічних вод та якісного стану водних ресурсів річкових басейнів в зоні діяльності РОВР у Хмельницькій області. Співпрацює з територіальним органом Держводагентства України в частині розгляду та підготовки пропозицій на засідання технічної ради матеріалів щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (крім водних об’єктів), нормативів водокористування, проведення робіт на землях водного фонду, смуг відведення, меж зон санітарної охорони водних об’єктів, погодження документації із землеустрою

Начальник відділу – Швець Катерина Володимирівна, контактний телефон (0382) 795597

Відділ водних об’єктів

Забезпечує на території області вирішення питань щодо використання водних об’єктів та гідротехнічних споруд водних об’єктів, ведення обліку їх паспортизації та передачі в користування на умовах оренди.

Начальник відділу – Дикан Михайло Петрович, контактний телефон (0382) 765481

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Здійснює контроль якості поверхневих, зворотних, підземних вод та грунтів за фізико-хімічними властивостями відповідно до чинного законодавства.

Завідувач лабораторії - Зозуля Людмила Анатоліївна, контактний телефон (0382) 656745

Технічний відділ

Забезпечує необхідною технічною документацією водогосподарські  об'єкти державного водогосподарського комплексу у Хмельницькій області. Забезпечує інструментальний контроль за протиповеневими гідротехнічними спорудами і об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем (канали, дамби, гідромеліоративні споруди), водоохоронними та іншими водогосподарськими об'єктами та визначення технічних характеристик гідротехнічних споруд і водних об'єктів у Хмельницькій області. Забезпечує проектною документацією для здійснення ремонтних робіт стосовно основних фондів, що знаходяться на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, в обсягах, визначених річними планами.

Начальник відділу –           , контактний телефон (0382) 794080

Відділ експлуатації водогосподарських систем та меліоративного моніторингу

Планує заходи по збереженню, утриманню в технічно справному стані та раціональному використанню закріпленого за експлуатаційними дільницями нерухомого майна:  меліоративних фондів;  окремих елементів інженерної інфраструктури меліоративних систем: каналів, дренажних систем,  дамб,  гідротехнічних споруд;  протиповеневих гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об’єктів;  виробничих  та адміністративних будівель;  механізмів; обладнання;  транспортних засобів;  інших  основних  фондів. Планує організаційно-технічні заходи та звітність з догляду, поточних і капітальних ремонтів меліоративних систем і споруд. Здійснює на території Хмельницької області моніторинг  меліорованих та прилеглих до них земель  і  поверхневих  вод  відповідно  до програми Державного моніторингу довкілля у системі Держводагентства  України, контроль за гідрогеолого-меліоративними процесами і екологічним станом осушуваних сільськогосподарських угідь,  прилеглих  до  них  земель,  підтоплення  територій  сільських  населених  пунктів  у  зоні  впливу  меліоративних  систем.

Начальник відділу – Харчук Наталія Володимирівна, контактний телефон (0382) 765481, 794358

Виробничий відділ

Забезпечує збереження, утримання в технічно справному стані та раціональне використання нерухомого майна: державних меліоративних фондів, інженерної інфраструктури меліоративних систем: каналів, дренажних систем, дамб, гідротехнічних споруд, протиповеневих гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об’єктів, виробничих та адміністративних будівель,  механізмів, обладнання,  транспортних засобів, інших основних фондів. Організовує виконання дільницями експлуатаційно-доглядових робіт на меліоративних системах, виконання ремонтних та земляних робіт. Виконує роботи щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану водних об’єктів. Впроваджує прогресивні технологічні процеси, планувальні і конструктивні рішення, які забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників водогосподарських об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту.

Начальник відділу – Сущенко Василь Олександрович, контактний телефон (0382) 720720

Відділ енергозбереження та механізації

Здійснює організацію та координацію заходів по забезпеченню належного технічного стану меліоративних і будівельних машин, автотранспорту, що перебувають в оперативному управлінні Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області та підвідомчій організації.

Начальник відділу - Поліщук Олександр Федорович, контактний телефон (0382) 787794

Відділ економіки

Здійснює економічне планування діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, забезпечує проведення тендерів..

Начальник відділу - Сирота Олена Леонідівна, контактний телефон (0382) 720720 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Здійснює ведення бухгалтерського обліку Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, складання та подання фінансової звітності.

Головний бухгалтер - Вельська Лариса Володимирівна, контактний телефон (0382) 787793