Державне агентство водних ресурсів України

Фінансові показники діяльності Облводресурсів за 2016 рік

      Дебіторська  заборгованість станом на  01.01.2017р. становить 6252,54грн. і складається із поточної заборгованості по орендній платі – 6063,60грн. термін сплати якої січень місяць 2017 року. В порівнянні із заборгованістю на 01.01.2016р. дебіторська заборгованість збільшилась на  1038,15грн.

     Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017р. становить 30422,07грн. і складається із розрахунків за товари і послуги в сумі 9740,87грн., заборгованість з ПДВ по електронному адмініструванню – 20681,20грн. Пояснюється наявністю авансів на надання платних послуг– 6716,87рн., заборгованостів зв’язку з відсутністю кошторису на 2016р в сумі 3024,00грн, заборгованостіз ПДВ по електронному адмініструванню – 20681,20грн.

     В порівнянні із заборгованістю на 01.01.2015 року кредиторська заборгованість зменшилась на   87825,01грн.

     За2016рік внесено податківта платежів до бюджету в сумі 2379,0 тис. грн., в тому числі до Державного бюджету 389,2 тис. грн.