Державне агентство водних ресурсів України

Про забрудненість дренажних та скидних вод

Спостереження за забрудненістю дренажних та скидних вод включають спостереження на дренажних колекторах та скидних каналах меліоративних систем області. До  складу спостережень за забрудненістю дренажних та скидних вод входять спостереження за їх мінералізацією та хімічним складом. Відбір проб води на визначення забрудненості дренажних та скидних вод здійснюється на стаціонарних точках спостережень не менше ніж 4 рази на рік (березень-квітень, червень, серпень та листопад).

     Розташування пунктів спостереження визначається відповідно до Системи контролю якості зрошувальних і забрудненості дренажних та скидних вод, затвердженої наказом Держводгоспу України від 28.12.2001р. №291 (ВНД 33-5.5-09-2001)

      Згідно програми робіт з меліоративного моніторингу на 2016 рік, спеціалістами гідрогеолого-меліоративної партії велись спостереження за  якістю дренажних та скидних вод  на чотирьох колекторах і 8 стаціонарних пунктах спостережень та скидних каналах еталонних осушувальних систем області – о/с "Корчик", "Хомора", Південно-Бузька о/с та Чемерівці.

      Результати хімічних аналізів дренажних вод свідчать про те, що мінералізація та хімічний склад їх різноманітний: від гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієвих та гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-калієво-натрієвих до гідрокарбонатно-хлоридно- кальцієво-калієво-натрієвих. Відмічається також зміна мінералізації на протязі року- її показники на початку весни були меншими і збільшувалися до кінця вегетаційного періоду. Восени спостерігалося зменшення мінералізації. Загальний вміст солей у дренажних водах змінювався від 331,6 до 296,6 мг/л на  о/с"Корчик", 816,0-653,1мг/л (Південно-Бузька о/с), 753,6-692,4 мг/л (о/с"Хомора"), 613,9 -604,6мг/л (о/с "Чемерівці).

В аніонному складі переважав вміст гідрокарбонату-353,8-439,2 мг/л, сульфати – 17,8-92,14 мг/л, хлориди становили  22,3-73,3 мг/л. Серед катіо- нів домінував кальцій – 60,12-162,32мг/л, натрій-калій – 6,9-54,10 мг/л, вміст магнію – 8,40-32,43 мг/л.

Загальна концентрація забруднюючих речовин в дренажній водіне перевищувала гранично допустимих концентрацій.