Державне агентство водних ресурсів України

Щодо рівневого режиму грунтових вод

Режим ґрунтових вод на осушуваних землях області формується в основному під впливом метеорологічних умов, внаслідок чого на протязі року  спостерігаються весняні та осінньо-зимові підйоми рівнів грунтових вод,  літньо-осінні і зимові спади. Спостереження за рівневим режимом грунтових вод в області виконуються на стаціонарній мережі свердловин на 18 осушувальних системах, загальною площею 48,9 тис.га. На цих об’єктах спостереження ведуться по 75 свердловинах, кількість замірів рівнів грунтових вод за 11 місяців  2016року склала 3657зам.

      Весняний підйом рівнів в основному починається в березні-першій половині квітня, за рідким виключенням – у другій половині квітня. В ті же терміни спостерігаються підйоми води в річках  і в магістральних каналах. Тривалість весняного підйому рівнів грунтових вод залежно від метеорологічних умов  від 30 до 150 діб. Весняний підйом рівнів зазвичай є річним максимумом, амплітуда весняного підйому змінюється від 0,4 до 1,80м.

     Літньо-осінній спад рівнів грунтових вод відбувається завдяки  збільшеного відтоку в осушувальну мережу, інтенсивного випаровування з поверхні грунтових вод. Найінтенсивніший спад рівнів на осушуваних землях відбувається до жовтня, а в окремі роки й до листопада. Тривалість спаду від 50 до 204 діб.  Мінімальні рівні при літньо-осінньому спаді спостерігаються на глибині 2,15-2,40м. Середні амплітуди літньо-осіннього спаду становлять  від 0,52 до 1,00-1,20м і більше. Надалі, в жовтні-листопаді через пониження температури повітря, зменшенням сумарного випаровування і нестачі  насичення повітря літньо-осінній спад рівнів грунтових вод зменшується. Майжещорічно літньо-осінній спад рівнів переривається короткочасними підйомами, які обумовлюються інтенсивністю атмосферних опадів і їх інфільтрацією. Епізодичні підйоми РГВ наступають за 1-2 дні після випадання значних опадів.

Осінньо-зимовий підйом рівнів, який повністю залежить від метеорологічних умов цього періоду, спостерігається щорічно. Термін його настання не однаковий в усі роки. –він може відбуватись і у вересні , і у грудні. Тривалість осінньо-зимового підйому рівнів грунтових вод  змінюється в широких межах  - від 20 до 205 діб. Початок підйому настає найчастіше в жовтні і закінчується він у  листопаді-грудні. За висотою амплітуда осінньо-зимового підйому РГВ значно менша весняного, оскільки значна частина опадів осіннього періоду іде на живлення зони аерації. Вона коливається  від 0,10 до 1,0м.

Настання від'ємних температур повітря обумовлює різке зменшення або повне припинення інфільтрації атмосферних опадів, що за наявності відтоку грунтових вод викликає спад їх рівнів, який починається в листопаді-грудні і закінчується в березні. Деколи зимовий спад переривається коротко часовими підйомами, які спричиняються  відлигами. Тривалість зимового спаду становить 10-105 діб. Амплітуда зимового спаду РГВ значно менша амплітуд  літньо-осіннього спаду. Вона змінюється від 0,05 до 0,9м-1,30м. Зимовий мінімум спостерігається  в січні-лютому, рідше –у березні.

   Аналізуючи метеорологічні умови, які склалися на протязі січня-листопада  поточного року, слід відмітити, що середньомісячні температури повітря по Хмельницькій області перевищували середньо багаторічні значення на 3,3ºС в північній і північно-західній частинах, на 3,1 ºС в центральній частині та на 3,6 ºС на півдні області. Кількість атмосферних опадів на території області  за цей період складала  від  568 мм в північно-західній частині до 605 мм  в південній частині області,  що становить 93-104% від норми.

        На даний час на меліорованих землях області внаслідок інтенсивного випадіння опадів  спостерігається осінньо-зимовий підйом рівнів грунтових вод. Амплітуда підйому  рівнів грунтових вод на меліорованих землях коливається  від 0,2 до 0,8-1,0м. Надалі у зимові місяці  очікується спад рівнів, який почнеться  в грудні і продовжиться до лютого-березня 2017 року.