Державне агентство водних ресурсів України

Новини законодавства

Постановою Верховної Ради України від 04.10.2016 р. прийнято у першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування (реєстр. № 3323), поданий народним депутатом України Рибаком І.П..

Прийнятим законопроектом пропонуються наступні зміни до Водного кодексу України:

·         виключити з компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування та надати їх Держводагентству України;

·         виключити з компетенції Кабінету Міністрів України повноваження щодо затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується;

·         вводиться нове визначення поняття «вторинний водокористувач», відповідно до якого вони отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на підставі договорів на водопостачання (поставку воду) та/або водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування. Скидання стічних вод у водні об'єкти здійснюється тільки на підставі дозволів на спеціальне водокористування.Забір та використання води із каналів і водогонів міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів здійснюються на підставі дозволів на спеціальне водокористування та договорів на водопостачання (поставку воду) укладеними з підприємствами та організаціями, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони. Перелік підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони, затверджується Кабінетом Міністрів України;

·         включити до складу робіт, які не належать до спеціального водокористуваннярозчисткурусел річок, каналів і дна водоймта забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу (крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води);

·         ввести платність спеціального водокористування, видачу відповідного дозволу встановити виключною компетенцією Державного агентства водних ресурсів України і його територіальних органів, вводиться вичерпний перелік документів, які необхідно подати для отримання дозволу;

·        передбачається погодження видачі дозволу на спецводокористування з Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у разі використання підземних вод та встановлюється вичерпний перелік підстав для відмови у його видачі;

·         строк дії дозволу на спеціальне водокористування становить шість років;

·         вводиться право органу, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, звернутися до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволуза наявності підстав, встановлених ст.55 ВКУ;

·         форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Головний юрисконсульт                                                                 Рудик О.М.