Державне агентство водних ресурсів України

Про залягання рівнів ґрунтових вод на меліорованих землях

Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь області на протязі серпня місяця формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі.

В зв’язку з випаданням недостатньої кількості опадів на протязі серпня місяця на осушувальних системах та прилеглих до них територіях спостерігався спад рівнів ґрунтових вод (далі - РГВ). В середньому, на різних створах, пониження РГВ становило в північній та північно-західній частині області від 12 до 30 см., в центральній та південній частинах від 25 до 45см. У зв’язку з низьким заляганням РГВ, на системах дренажний стік був відсутній.

Станом на 31 серпня 2016 р. глибина залягання ґрунтових вод зафіксована в інтервалах: в долинах річок 0,85-1,70 м від поверхні землі, на надзаплавних терасах -1,70-3,40 м від поверхні землі.

Також недостатня кількість опадів і висока температура повітря спричинили суттєве зниження запасів вологи у кореневмісному шарі ґрунту, показники запасів вологи були недостатніми і складали від 6 мм до 20 мм, що значно нижче норми (норма 35-45 мм.).