Державне агентство водних ресурсів України

Виконання робіт з меліоративного моніторингу у І півріччі 2016 р.

В першому півріччі 2016 року Хмельницькою гідрогеолого-меліоративною партією облводресурсів проводились роботи по здійсненню моніторингу меліорованих земель Хмельницької області.

Комплекс робіт з моніторингу осушуваних та прилеглих до них земель включає збирання, обробку, зберігання та передачу інформації стосовно стану меліорованих земель і меліоративних систем, їх водного балансу, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.

У відповідності з нормативними і методичними документами, діючими в системі Держводагентства України, працівниками Хмельницької ГГМП виконується повний комплекс гідрогеолого-меліоративних робіт, основними з яких є гідрогеолого-меліоративне обстеження меліорованих земель, спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом ґрунтових і поверхневих вод, контроль вологості і хімічного складу ґрунтів, кислотна зйомка.

Протягом січня-червня 2016р в області проведено гідрогеолого-меліоративне обстеження осушених земель на площі 67,9 тис. га, пробурено 208 пог. метрів спостережувальних свердловин та шурфів, проведено стаціонарні спостереження за режимом ґрунтових вод та за динамікою рівнів поверхневих вод в к-ті 2582 заміра.

Також за звітний період спеціалістами ХГГМП на осушуваних ділянках відібрано 44 проби ґрунтової та поверхневої води для вивчення хімічного складу та 874 проби грунту, в т.ч. -720 проб - для визначення вологості та об’ємної ваги грунту, -34проби - для визначення хімічного та механічного складу грунту та питомої маси грунту.-120 проб - на визначення кислотності грунтів кореневмісного шару.

Протягом І півріччя 2016 року гідрогеолого-меліоративною партією підготовлено наступні інформаційні матеріали:інформація про забрудненість дренажних та скидних вод, інформація про меліоративний стан на еталонних системах; прогнозні інформації про меліоративний стан осушуваних земель на початок та середину вегетаційного періоду, матеріали щодо обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних та зрошуваних земель і технічного стану меліоративних систем.