Державне агентство водних ресурсів України

Робота лабораторії моніторингу вод та грунтів облводресурсів за І півріччя 2016 р.

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів здійснює моніторинг якості поверхневих вод Хмельницької області згідно програми Державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагенством України контролю за якістю поверхневих вод; виконує комплекс гідрогеолого-меліоративних робіт, основними з яких є: спостереження за гідрохімічним режимом поверхневих, ґрунтових, дренажних вод, контроль вологості та якості грунтів на меліорованих землях.

За І півріччя 2016 року було відібрано 31 проб поверхневих вод по 9-ти пунктах спостереження, а саме:

  • 6 проб р.Дністер, Дністровське водосховище, зона питного водозабору м. Кам’янець-Подільський, поверхнева вода.
  • 7 проб р. Хомора - ліва притока р. Случ, зона питного водозабору м. Полонне, поверхнева вода.
  • 2 проби р. Горинь – права притока р. Прип’ять, м. Славута, зона впливу ХАЕС, поверхнева вода.
  • 6 проб р. Случ – права притока р. Горинь, с. Чернелівка, Красилівський р-н, зона питного водозабору м. Хмельницький, поверхнева вода.
  • 2 проби р. Південний Буг – 773 км, Мар’янівське водосховище, смт. Чорний Острів;
  • 2 проби р. Південний Буг – 755 км, Хмельницьке водосховище, м. Хмельницький;
  • 2 проби р. Південний Буг – 744 км, нижче м. Хмельницького, с. Копистин;
  • 2 проби р. Південний Буг – 711 км, Меджибіжське водосховище, смт. Меджибіж;
  • 2 проби р. Південний Буг – 692 км, Щедрівське водосховище, с. Щедрове,Летичівський р-н;

У цих пробах виконано 1395 вимірювань гідрохімічних показників якості вод.

За результатами аналізів, проведених спеціалістами лабораторії, якість поверхневих вод у відібраних пробах задовільна,загальна більшість показників якості вод не перевищувала значення гранично - допустимих значень концентрацій (ГДК) згідно «Санитарнихправил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН №4630-88. , крім БСКпов.,та ХСК(показників,характеризуючих вміст розчинених органічних речовин у воді) і амонію сольового по деяких створах.

Перевищення значень ГДК по басейну р. Південний Буг спостерігалося в таких пунктах спостереження, як: с. Копистин,нижче міста Хмельницького (по амонію сольовому в 2,0 рази , а по БСК пов. у 12,4 рази,ХСК у 2,8 рази. Це пояснюється впливом стічних вод Хмельницького водоканалу та ливневих стоків м Хмельницького. Перевищення значень ГДК по амонію сольовому в 1,89 та по БСК пов. у 6,9 рази спостерігалося у і у створі нижче по течії р. Південний Буг – 711 км, Меджибіжське водосховище, смт. Меджибіж..

Високі показники БСКп пояснюються впливом забруднюючих речовин, які потрапляють у води ріки Південний Буг з стічними водами підприємств та впливом органічних сполук природного походження.

Окремі незначні перевищення, або значення на рівні гранично- допустимих концентрацій спостерігалися і в інших створах по показниках, характеризуючих вміст розчинених органічних речовин у воді ( БСК п ) але це природна властивість цих вод.

Лабораторією також виконується комплекс гідрохімічних аналізів проб ґрунтів та води для гідро - меліоративної партії Хмельницького облводресурсів.

За 6 місяців цього року виконано 1980 вимірювання гідрохімічних показників якості у 44-х пробах води, та 4815 вимірювань показників якості та властивостей у 874 пробах ґрунтів, відібраних спеціалістами гідро - меліоративної партії.Результати аналізів були надані спеціалістам гідро-меліоративної партії Хмельницького облводресурсів для подальшої обробки даних, якісного визначення агрохімічних показників в ґрунтах за найголовнішими показниками,та показників вод на меліорованих землях.

У І півріччі 2016 року за зверненням юридичних та фізичних осіб у 89 пробах стічних вод підприємств ,поверхневих вод ставків, та підземних вод лабораторією було виконано 2316 вимірювань гідрохімічних показників.