Державне агентство водних ресурсів України

Фінансові показники діяльності Облводресурсів за II квартал 2016 року

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2016 р. становить 6063,6 грн. і складається з поточної заборгованості по орендній платі - 6063,6 грн., термін сплати якої липень 2016 року. В порівнянні із заборгованістю на 01.01.2016 р. дебіторська заборгованість збільшилась на 849,21 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 р. становить139256,05 грн. і складається із:

  • розрахунків за товари і послуги в сумі 104026,0 грн.;
  • розрахунків із підзвітними особами в сумі 1061,27 грн.;
  • заборгованість з ПДВ по електронному адмініструванню - 34168,78 грн.

Пояснюється наявністю:

  • авансів на надання патних послуг - 96404,8 грн.; 
  • аборгованості за товари - 4597,2 грн.;
  • заборгованості в зв'язку з відсутністю коштористу на 2016 р. в сумі 3024,0 грн.;
  • заборгованості з ПДВ по електронному адмініструванню - 34168,78 грн.;
  • заборгованості по розрахунках з підзвітними особами в сумі 1061,27 грн.

В порівнянні із заборгованістю на 01.01.2015 року кредиторська заборгованість збільшилась на 21008,97 грн.

За II квартал 2016 року внесено податків та платежів до бюджету в сумі 1041,7 тис. грн., в тому числі до Державного бюджету 175,2 тис. грн.

Нач. Відділу бухгалтерського обліку та звітності В.Варенюк.