Державне агентство водних ресурсів України

Виробнича нарада по підведенню підсумків роботи облводгоспу

5.11.2008

Відбулась виробнича нарада по підведенню підсумків роботи облводгоспу за 9 місяців 2008 року.

Згідно кошторису доходів і видатків по державному бюджету за 9 місяців 2008 року облводгоспу виділено асигнувань по КПКВ 5001050 в сумі 4590,2 тис. грн., профінансовано 100%, фактичні видатки склали 4467,7 тис.грн.

Обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконано на суму 298,5 тис. грн.. (у минулому році за цей же період 316,4 тис. грн..), з них профінансовано по загальному фонду 178,0 тис. грн..(у 2007 році – 163,0 тис. грн.), використано залишків товарно-матеріальних цінностей минулого року на суму 16,5 тис. грн. (2007 рік – 21,9 тис. грн.) та використано кошти спеціального фонду у сумі 104,0 тис. грн.. (2007 р. – 131,5 тис. грн.).

Обсяги очищення міжгосподарської мережі від мулу за звітний період склали 53,9 тис. м3 (9 місяців 2007р. – 72,1тис. м3 ), що становить 77% (2007р. – 144,2%) річного плану.

Відремонтовано 402 гідротехнічні споруди при запланованій річній кількості 435, тобто 92,4% до річного обсягу (2007 р. відповідно 398;435; 91,5%)

Обкошено дамб і каналів на 1203,6 км, що становить 100,3% до річного плану (2007 рік – 123,7; 102,6%).

Фінансування протиповіневих заходів по КПКВ 5001070 у 2008 році проводиться зі спеціального фонду державного бюджету, було заплановано на рік коштів в розмірі 2000,0 тис. грн.. у 4 кварталі
ліміти фінансування були збільшенні на 2778 тис. грн.. Таким чином річна сума по програмі 5001070 становить 4778 тис. грн.

По комплексній програмі захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь облводгоспом у відповідності з планом асигнувань звітного періоду забезпечено виконання робіт на суму 1300,0 тис. грн.

А саме:
- по об’єкту «Захист від підтоплення повеневими водами р.
Тернава с. Ганівка – 405,0 тис. грн.
- по об’єкту «Розчистка русла р. Вовк та захист від підтоплення сіл
Нижнє, Черешенька та східної частини м. Деражня Хмельницької області
855 тис. грн.
- проектно-вишукувальні роботи – 40 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2008 року посадовими особами облводгоспу та підвідомчих організацій, яким надано право здійснювати контроль за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, здійснено 235 перевірок у тому числі 107 спільних, разом з органами прокуратури, Мін природи, земельних ресурсів, місцевого самоврядування.

У звітному періоді надано 178 приписів, з яких по 109 приписах порушення усуненні.

За порушення водоохоронного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 75 осіб, накладено штрафів на суму 4777 грн. сплачено штрафів на суму 3042 грн.

Нараховані збитки, заподіяні державі внаслідок вимог водного законодавства, на суму 735 грн.
До державного бюджету сплачено 3,6 тис. грн.. за оренду ГТС ставків, розташованих на річках загальнодержавного значення в межах області.

У поточному році організаціями облводгоспу надано платних послуг на суму 2182,2 тис. грн.. ( за 9 місяців 2007 року – 1557,9 тис.грн.процент росту – 136,6), що становить 46,4% до бюджетного
фінансування,в т. ч. послуги, що надаються бюджетними установами згідно до функціональних повноважень та від господарської діяльності – 2069,6 тис. грн., за оренду майна – 57,7 тис. грн., реалізація майна – 0,9 тис. грн.