Державне агентство водних ресурсів України

Запобігання корупції

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2016 році

1. Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів протягом 2016 року забезпеченобезумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

2. Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2016 році шляхом реалізації заходів, затверджених наказом Хмельницького облводресурсів № 23/1 від 22.02.2016р..

На виконання вимог Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, та з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2016році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

У 2016 році на постійному контролі знаходилось питання  дотримання законності під час видачі пропозицій для надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

У зв’язку з утворенням 08.02.2016 р. Сектору Держводагентства України у Хмельницькій області Хмельницьке облводресурсів припинило розгляд документів та видачу висновків про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування.

За 2016 рік  на звернення Сектору Держводагентства України у Хмельницькій області надійшло та було розглянуто на технічній раді Хмельницького облводресурсів 420 матеріалів та надано пропозиції для надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування. З них 357  пропозиції щодо висновків  -  забір підземних та поверхневих вод (для підприємств, організацій, установ): з них позитивних – 209, негативних – 148; а також 63 пропозиції – на використання поверхневих вод (для рибогосподарських потреб): з них позитивних – 48, негативних - 15.

Таким чином, Хмельницьким управлінням водних ресурсів за 2016  рік надано Сектору 257 позитивних пропозицій щодо можливості видачі висновків для отримання дозволів на спеціальне водокористування та 163 негативних.

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у2016році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% - до державного бюджету, 50% - балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей Хмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями протягом 2016року було проведено 9процедур  державних закупівель (з них: 8 процедур запиту цінових пропозицій, з урахуванням лотів, 1переговорнапроцедура). З вісьми проведених процедур запиту цінових пропозицій 3відмінені. Переговорні процедури закінчились визнанням переможця і підписанням договору.

 Всього за результатами проведених торгів  визнано 3переможця, укладено 6договорів.

У 2016 році було Хмельницьким облводресурсів також було застосовано закупівлі товарів через систему електронних закупівель товарів ProZorroз обов`язковим оприлюдненням інформації про виконання договорів. Всього проведено 5 процедур закупівель, з яких 3 проведено з визначенням переможця.

 Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель», а з 01.08.2016 р. – Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Здійснювався постійнийконтроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів,необхідних для їх оплати.

6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводиласьдо кінця поточного місяця з метоюзменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходилина рахунки підвідомчих організацій,першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів станом на 01.01.2017року становила 6,3 тис.грн., що є поточною заборгованістю по орендній платі.

8. Фінансові аудити підвідомчих організацій проводилися головним ревізором управління згідно плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2016 рік.

9. Всі посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали інженеру з підготовки кадрів декларації за 2015 рік за встановленою формою до 1 квітня 2015 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені підписами декларантів іззазначенням дати їх заповнення.

Виявлено 1 правопорушенняфінансового і майнового характеру, а саме: працівником Хмельницького облводресурсів не зазначено суму отриманої пенсії, яка була відображена у загальній сумі доходів за 2015 рік.З метою усунення порушення працівника було викликано для надання письмового пояснення, проведено службове розслідування, в результаті якого працівником усунено допущену помилку та подано до органів ДФС України виправлену декларацію. До адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності особу не притягнено через незначний характер правопорушення.

10. Протягом 2016 року факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, та крадіжки державного майна відсутні.

11. Здійснювався постійний контроль за виконанням умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Порушення договірних зобов`язань відсутні.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

12. Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – у травні та жовтні 2016 року.

13. Прийом громадян керівництвом та працівниками Хмельницького облводресурсів у 2016 році здійснювався уприміщенні,відокремленомувід приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

14. У 2016 році здійснювалось систематичнеінформуваннякерівництваоблводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

15. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювало діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про запобігання корупції».

Стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

Начальник

Хмельницького облводресурсів                                                                   Димінський Ю.М.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Хмельницького облводресурсів

від «22» лютого 2016 року  №23/1

План заходів

Хмельницького облводресурсів на 2017 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  на 2015-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII

№№

з/п

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

         Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

Протягом року

Керівники структурних             підрозділів Облводресурсів

 

  О.Лесневич,

О.Рудик

 

2.

        Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

 

Постійно

 

Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів

 

О.Лесневич,

О.Рудик

 

3.

       Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

       Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ економіки, 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності                            

О.Рудик,

О.Сирота,

В.Варенюк

4.

     Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедуроювідкритих торгів.

Постійно

 

Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів,

головний юрисконсульт

 

 

В.Варенюк,

О.Сирота,

О.Рудик

 

5.

          Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

 

 

Постійно

Начальники структурних           підрозділів Облводресурсів

Начальники структурних           підрозділів Облводресурсів

6.

         З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щодекадний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.

        Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної платиз працівниками бюджетних установ та організацій.

Протягом року

 

Щодекадно

 

Відділ економіки

О.Сирота

 

 

 

 

 

7.

          Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

 

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

В.Варенюк

 

 

8.

 

         Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2016рік.

Протягом

року

Спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

О.Лесневич,

О.Мазоха

9.

 

        Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів вимог розділу VIIЗакону України «Про запобігання корупції» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2015рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.

Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

Л.Олянчук

 

10.

         Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

         Своєчасно інформувати спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупціїпро факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

 

О.Лесневич,

О.Рудик

 

11.

         З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

Постійно

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

В.Варенюк,

О.Рудик

 

12.

Забезпечити обов`язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.

Не рідше, ніж 1 раз на півріччя

Головний юрисконсульт

О.Лесневич,

О.Рудик

 

13.

Забезпечити роботу відокремленого приміщення для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

Постійно

Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів

 

О.Лесневич

 

14.

Систематично інформувати керівництво облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

Щоквартально до 10-го числа.

Головний юрисконсульт

О.Рудик,

Керівники водогосподарських організацій.

15.

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі аппарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювати діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

Протягом року.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Відділ економіки.

 

 

В.Варенюк

 

О.Сирота

16.

Здійснювати документальне забезпечення організації своєчасного і об`єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним рівнем корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 (із змінами).

Під час проведення конкурсів на заміщення посад

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

Л.Олянчук

 

17.

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об`єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Хмельницького облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні.

Квітень

Документознавець І категорії, головний юрисконсульт

К.Гудим,

О.Рудик

 

 

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2015 році

1. Відповідно до Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки затвердженої Постановою КМУ № 1240 від 28.11.2011 р., та на виконання наказу Держводагентства України № 42 від 28.03.2014 р. Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2015 році шляхом реалізації заходів, затверджених наказом Хмельницького облводресурсів № 73 від 14.04.2014 р..

2. Відповідно до Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, до набрання чинності Закону України №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» на постійному контролі знаходилось питання дотримання законності під час видачі висновків щодо погодження клопотань водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

У зв’язку із набранням чинності Закону України №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» з 27.04.2014 р. Хмельницьке облводресурсів припинило розгляд документів та видачу Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування та до утворення територіальних органів Держводагентства видає висновки про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування.

За 2015 рік на звернення Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації надійшло та було розглянуто 700 матеріалів на отримання висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування. Із них 454 висновків - забір підземних та поверхневих вод (для підприємств, організацій, установ) та 226 висновків – на використання поверхневих вод (для рибогосподарських потреб). У 20 випадках було відмовлено (басейн р. Дніпро - 5, басейн р. Дністер - 3, басейн р. Південний Буг - 12).

Таким чином, Хмельницьким управлінням водних ресурсів за 2015 рік видано 680 позитивних висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.

На виконання вимог Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, та з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2015 році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – у травні та жовтні 2015 року.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у 2015 році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% - до державного бюджету, 50% - балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей Хмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями протягом 2015 року було проведено 11 процедур державних закупівель (з них: 8 процедур запиту цінових пропозицій, 3 переговорних процедури). З вісьми проведених процедур запиту цінових пропозицій 5 відмінені. Переговорні процедури закінчились визнанням переможця і підписанням договору.

Всього за результатами проведених торгів визнано 8 переможців, укладено 11 договорів.

У 2015 році було Хмельницьким облводресурсів також було застосовано закупівлі товарів через систему електронних закупівель товарів ProZorro. Всього проведено 5 процедур закупівель, з яких 1 проведена з визначенням переможця.

Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель».

5. Здійснювався постійний контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків. Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів, необхідних для їх оплати.

6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводилась до кінця поточного місяця з метою зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходили на рахунки підвідомчих організацій, першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів станом на 01.01.2016 року становила 5,2 тис.грн., що є поточною заборгованістю по орендній платі.

8. Фінансові аудити підвідомчих організацій проводилися головним ревізором управління згідно плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2015 рік.

9. Всі посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали інженеру з підготовки кадрів декларації за 2014 рік за встановленою формою до 1 квітня 2015 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені підписами декларантів із зазначенням дати їх заповнення. Правопорушень фінансового і майнового характеру не було виявлено.

10. Протягом 2015 року в Хмельницькому облводресурсів порушень антикорупційного законодавства не зафіксовано; звернення, повідомлення щодо цього не надходили, службові розслідування не проводились.

Стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

 

Начальник

Хмельницького облводресурсів Димінський Ю.М.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Хмельницького облводресурсів

від 16 квітня 2015 року № 55

 

 

План заходів

Хмельницького облводресурсів на 2015 рік щодо забезпечення реалізації

Державної програми щодо запобіганнята протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року

№ 1240 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України

від 15 січня 2014 року № 19)

 

з/п

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду.

Протягом року

Керівники
структурних підрозділів Облводресурсів

 

Н.Галкіна,

О.Лесневич,

О.Рудик

 

2.

Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001.

 

Постійно

 

Керівники
структурних підрозділів Облводресурсів

 

Н.Галкіна,

О.Лесневич

О.Рудик

 

3.

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ економіки, 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Н.Галкіна,

О.Сирота,

В.Варенюк

4.

Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів.

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

головний юрисконсульт

 

 

Н.Галкіна,

В.Варенюк,

О.Сирота,

О.Рудик

 

5.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

 

 

Постійно

Начальники структурних підрозділів Облводресурсів

Начальники структурних підрозділів Облводресурсів

6.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щодекадний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.

Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками бюджетних установ та організацій.

Протягом року

 

Щодекадно

 

Відділ економіки

О.Сирота

 

 

 

 

 

7.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

 

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

В.Варенюк

 

 

8.

 

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2015 рік.

Протягом
року

Спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

Н.Галкіна

О.Мазоха

9.

 

Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2014 рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.

Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

Н.Василишина

 

10.

Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення.

 

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

 

Н.Галкіна,

О.Рудик

 

11.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

Постійно

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

В.Варенюк,

О.Рудик

 

12.

Забезпечити обов`язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.

Не рідше, ніж 1 раз на півріччя

Головний юрисконсульт

Н.Галкіна,

О.Рудик

 

13.

Забезпечити роботу відокремленого приміщення для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

Постійно

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Н.Галкіна,

О.Лесневич

 

14.

Систематично інформувати керівництво облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

Щоквартально до 10-го числа.

Головний юрисконсульт

О.Рудик,

Керівники водогоспо-дарських організацій.

15.

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі аппарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювати діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам.

Протягом року.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Відділ економіки

 

 

В.Варенюк

 

О.Сирота

 

 

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2014році

1. Відповідно до Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки затвердженої Постановою КМУ № 1240 від 28.11.2011 р., та на виконання наказу Держводагентства України № 42від 28.03.2014р. Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2014році шляхом реалізації заходів,затверджених наказом Хмельницького облводресурсів №73від 14.04.2014р..

2. Відповідно до Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, до набрання чинності Закону України №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» на постійному контролі знаходилось питання дотримання законності під час видачі дозвільних документів - погодження клопотань водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Так, з 01.01.2014 року до 26.04.2014 року управлінням було прийнято та розглянуто 37 звернень щодо погодження клопотань водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування, із них погоджено - 33.

У зв’язку із набранням чинності Закону України №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» з 27.04.2014 р. Хмельницьке облводресурсів припинило розгляд документів та видачу Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування та до утворення територіальних органів Держводагентства видає висновки про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування.

За 2014 рік за період з 27.04.2014 року до 31.12 2014 року на звернення Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації було прийнято та розглянуто 279 матеріалів, з них видано позитивних висновків - 253 (151 – на використання підземних та поверхневих вод для підприємств, організацій, установ, 102 – на використання поверхневих вод для рибництва).

На виконання вимог Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, та з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2014 році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – у травні та жовтні 2014 року.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у2014році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% - до державного бюджету, 50% - балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей Хмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями протягом 2014 року було проведено 4 процедури державних закупівель (з них: 3 процедури відкритих торгів, 1 процедура закупівлі в одного учасника). З трьох проведених процедур відкритих торгів 2 відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, одна процедура завершилась частковою відміною за чотирма лотами, а за двома лотами було визначено переможців та укладено договори, які згодом були розірвані через стрімке зростання цін. Процедура закупівлі в одного учасника закінчилась визнанням переможця і підписанням договору. Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель».

5. Здійснювався постійнийконтроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів,необхідних для їх оплати.

6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводиласьдо кінця поточного місяця з метоюзменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходилина рахунки підвідомчих організацій,першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів станом на 01.01.2015року становила 4,1 тис.грн., що є поточною заборгованістю по орендній платі.

8. Фінансові аудити підвідомчих організацій не проводилися у зв`язку з тим, що посада провідного аудитора була вакантна і план діяльності з внутрішнього аудиту на 2014 рік не розроблявся.

9. Всі посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали інженеру з підготовки кадрів декларації за 2014 рік за встановленою формою до 1 квітня 2015 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені підписами декларантів та зазначенням дати їх заповнення. Правопорушень фінансового і майнового характеру не було виявлено.

10. Протягом 2014року в Хмельницькому облводресурсів порушень антикорупційного законодавства не зафіксовано; звернення, повідомлення щодоцього не надходили, службові розслідування не проводились.

Стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

 

Заступник начальника

Хмельницького облводресурсів Галкіна Н.В.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Хмельницького облводресурсів
від 14 квітня 2014 року №73

 

"Про затвердження плану заходів"

 

З метою систематизації у 2014 році роботи із запобігання корупційним та злочинним проявам і забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та на виконання наказу Держводагенства України від 28.03.2014 р. № 42,-

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Хмельницького облводресурсів на 2014 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19).

2. Заступникам начальника, керівникам структурних підрозділів Облводресурсів забезпечити безумовне виконання цих заходів.

3. Головному юрисконсульту (О.Рудик) до 15 квітня 2014 року подати Держводагенству заходи Облводресурсів, затверджені цим Наказом.

4. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства:

4.1. До 22 квітня 2014 року подати Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів плани заходів організацій, затверджені у встановленому порядку.

4.2. До 20 січня 2015 року проінформувати облводресурси про стан виконання плану заходів.

5. Заступнику начальника (Н.Галкіній) до 01 лютого 2015 року проаналізувати виконання зазначеного Плану заходів у 2014 році та поінформувати Держводагенство про стан їх виконання.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник облводресурсів Димінський Ю.М.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Хмельницького облводресурсів
від 14 квітня 2014 року №73

 

 

План заходів
Хмельницького облводресурсів на 2014рік щодозабезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання
 та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 листопада 2011 року № 1240

 

№№

з/п

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду.

Протягом року

Керівники структурних
підрозділів Облводресурсів

 

Н.Галкіна

 

2.

Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001.

 

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Н.Галкіна,

О.Лесневич,

О.Рудик

 

3.

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ економіки, 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Н.Галкіна,

О.Сирота,

В.Варенюк

1

2

3

4

5

4.

Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедуроювідкритих торгів.

Постійно

 

Технічний відділ,

Відділ економіки

Головний юрисконсульт

 

 

Н.Галкіна,

О.Станкевич,

О.Сирота,

О.Рудик

 

5.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

 

 

Постійно

Начальники відділів Облводресурсів

Начальники відділів Облводресурсів

6.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.

Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками бюджетних установ та організацій.

Протягом року

 

Щомісячно

 

Відділ економіки

Н.Галкіна

О.Сирота

 

 

 

 

 

7.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

 

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

В.Варенюк

 

 

1

2

3

4

5

8.

 

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2014 рік.

Протягом

року

Спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

Н.Галкіна

 

9.

 

Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2012 рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.

Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

В.Левчунь

 

10.

Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення.

 

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

 

Н.Галкіна,

О.Рудик

 

 

Заступник начальника Н.В.Галкіна 
Головний юрисконсульт
О.М.Рудик

 

 

 

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2013 році

Відповідно до Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки затвердженої Постановою КМУ № 1240 від 28.11.2011 р. та на виконання наказу Держводагентства України № 40від 18.03.2013р. Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2013році шляхом реалізації заходів затверджених наказом Хмельницького облводресурсів №41від 28.03.2013р..

На постійному контролі знаходилось питання щодо дотримання законності під час погодження клопотань дозволів на спецводокористування відповідно до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування затвердженого Постановою КМУ № 321 від 13.03.2002 р. Так, протягом року було видано 59погоджень клопотань на спецводокористування для підприємств, установ та організацій та 100погодженьклопотань на спецводокористування для орендарів ставків, з них 94– через дозвільні центри та 65безпосередньо через облводресурси.

З метою прозорості та відкритості у роботі з дозвільними документами та зменшення витрат часу на їх подання на офіційному веб-сайті облводресурсів розміщено форму бланку для звернення громадян та інформаційні картки для одержання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру в межах області.

Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались в 2013році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% - до державного бюджету, 50% - балансоутримувачу.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2013році фінансувались програми: 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»та 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь».

Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів,необхідних для їх оплати.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

Виплата заробітної плати проводилась до кінця поточного місяця з метоюзменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходилина рахунки підвідомчих організацій,першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів станом на 01.01.2014року становила 16,2 тис.грн., з яких: від`ємне значення ПДВ – 14,2 тис.грн., поточна заборгованість по орендній платі – 2,0 тис.грн..

Спеціалістом з внутрішнього аудиту проводились фінансові аудити підвідомчих організацій відповідно до затвердженого плану на 2013рік. Упершому півріччі проведено 1 фінансовий аудит Хмельницького МУВГ як і заплановано, в другому півріччі аудиторські перевірки не проводилися у зв`язку з тим, що посада провідного аудитора була вакантна і план діяльності з внутрішнього аудиту на ІІ півріччя не розроблявся.

Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностейХмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями з початку року було проведено 11процедур державних закупівель (з них:6процедур відкритих торгів, 2 процедури закупівлі в одного учасника та 3процедуризапиту цінових пропозицій). З11проведених процедур 5відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, 6процедур закінчились визнанням переможців і підписанням договорів. Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель».

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

Всі посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали інженеру з підготовки кадрів декларації за 2013 рік за встановленою формою до 1 квітня 2014 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені підписами декларантів та зазначенням дати їх заповнення. Правопорушень фінансового і майнового характеру не було виявлено.

Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – в квітні та жовтні 2013 року.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Протягом 2013року в Хмельницькому облводресурсів порушень антикорупційного законодавства не зафіксовано; звернення, повідомлення щодоцього не надходили, службові розслідування не проводились.

Стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

 

Заступник начальника

Хмельницького облводресурсів Галкіна Н.В.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Хмельницького облводресурсів
від 28 березня 2013 року №41

 

 

План заходів
Хмельницького облводресурсів на 2013рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 року № 1240

 

№№

з/п

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду.

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Л.Дейнек

2.

Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001.

Протягом року

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Л.Дейнек,

О.Лесневич,

Н.Галкіна

 

3.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

року

 Відділ економіки,

Технічний відділ,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

О.Сирота,

О.Станкевич

В.Варенюк

4.

Забезпечити створення та функціонування робочих місць системи електронного документообігу і автоматизованого обміну даними між адміністраторами та місцевими дозвільними органами

До кінця року

Відділ водних ресурсів та водообліку,

 

О.Лесневич

П.Дзюблюк

5.

 

Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів

Постійно

 

Технічний відділ,

Відділ економіки

Головний юрисконсульт

 

 

Л.Дейнек,

О.Станкевич,

О.Сирота

Н.Галкіна

 

6.

 

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

Протягом року

 

 

 

 

 

Відділ економіки, 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності                            

Н.Галкіна,

О.Сирота,

В.Варенюк

7.

 

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.

Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної платиз працівниками бюджетних установ та організацій

Протягом року

 

Щомісячно

 

Відділ економіки

Л.Дейнек

О.Сирота

 

 

 

 

 

8.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

Постійно

Начальники відділів Облводресурсів

Начальники відділів Облводресурсів

9.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

В.Варенюк

10.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом року

Начальники відділів Облводресурсів

 

 В.Варенюк

11.

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше

1 разу в півріччя

Головний юрисконсульт

Л.Дейнек

Н.Галкіна

12.

Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань, в межах компетенції

Протягом року

Заступники начальника облводресурсів

О.Лесневич

Л.Дейнек

 

13.

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі Облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність Облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

Протягом року

Відділ економіки

Л.Дейнек

О.Сирота

14.

Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

Квітень

 

 

О.Лесневич

 

15.

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2013 рік

Протягом

року

Спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

Л.Дейнек

В.Вавринюк

16.

Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2012 рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

В.Левчунь

 

17.

Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

 

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

 

Л.Дейнек,

Н.Галкіна

 

18.

Систематично інформувати керівництво Облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

10 числа

Головний юрисконсульт

Н.Галкіна

 

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2012 році

Відповідно до Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки затвердженої Постановою КМУ № 1240 від 28.11.2011 р. та на виконання наказу Держводагентства України № 46 від 31.01.2012 р. Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2012 році шляхом реалізації заходів затверджених наказом Хмельницького облводресурсів №23 від 20.02.2012 р.

На постійному контролі знаходилось питання щодо дотримання законності під час погодження клопотань дозволів на спецводокористування відповідно до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування затвердженого Постановою КМУ № 321 від 13.03.2002 р. Так, протягом року було видано 50 погоджень клопотань на спецводокористування для підприємств, установ та організацій та 107 погодження клопотань на спецводокористування для орендарів ставків, з них 43 – через дозвільні центри та 67 безпосередньо через облводресурси.

З метою прозорості та відкритості у роботі з дозвільними документами та зменшення витрат часу на їх подання на офіційному веб-сайті облводресурсів розміщено форму бланку для звернення громадян та інформаційні картки для одержання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру в межах області.

Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались в 2012 році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% - до державного бюджету, 50% - балансоутримувачу.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2012 році фінансувалась програма 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів необхідних для їх оплати.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

Виплата заробітної плати проводилась до кінця поточного місяця в цілях зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які поступали на рахунки підвідомчих організацій першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Завдяки виконанню вищевказаних заходів станом на 01.01.2013 року дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів відсутня.

Спеціалістом з внутрішнього аудиту проводились фінансові аудити підвідомчих організацій відповідно до затвердженого плану на 2012 рік. В першому півріччі проведено 1 фінансовий аудит Хмельницького МУВГ як і заплановано, в другому півріччі проведено 3 аудиторських перевірки: в Шепетівському та Кам’янець-Подільському міжрайонних управліннях водного господарства проведено аудити відповідності та фінансові аудити, а в Хмельницькому МУВГ – аудит відповідності.

Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей Хмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями з початку року було проведено 10 процедур державних закупівель (із них 7 процедур відкритих торгів, 2 процедури закупівлі в одного учасника та одна процедура запиту цінових пропозицій). Із 10 проведених процедур 7 відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, 3 процедури закінчились визнанням переможців і підписанням договорів. Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель».

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

Всі посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали інженеру з підготовки кадрів декларації за 2011 рік за встановленою формою до 1 квітня 2012 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені підписами декларантів та зазначенням дати їх заповнення. Правопорушень фінансового і майнового характеру не було виявлено.

Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – в квітні та жовтні 2012 року.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Протягом 2012 року в Хмельницькому облводресурсів порушень антикорупційного законодавства не зафіксовано; звернення, повідомлення щодо цього не надходили, службові розслідування не проводились.

Стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Хмельницького облводресурсів 

від 20.02.2012 року №23

 

План заходів Хмельницького облводресурсів на 2012рік

щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240

 

з/п

 

Зміст заходів

Термін виконання

 

Виконавці

Відповідальний за виконання

 

1.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Л.Дейнек

2.

Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001

Протягом року

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Л.Дейнек,

О.Лесневич,

О.Сирота,

Н.Галкіна

 

3.

Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Протягом року

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

Л.Дейнек

4.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

 

Протягом

року

 Відділ

 економіки,

Технічний відділ,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

О.Сирота,

О.Станкевич

В.Варенюк

 

5.

Забезпечити створення та функціонування робочих місць системи електронного документообігу і автоматизованого обміну даними між адміністраторами та місцевими дозвільними органам

До кінця року

Відділ водних ресурсів та водообліку,

відділ економіки

П.Дзюблюк

6.

Розмістити на веб-сайті Облводресурсів форми бланку для звернення громадян для одержання суб’єктами господарювання або уповноваженими ними особами докуменів дозвільного характеру

Лютий

Відділ водних ресурсів та водообліку

О.Лесневич

П.Дзюблюк

7.

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше

1 разу в півріччя

Відділ економіки,

Головний юрисконсульт

О.Сирота,

Н.Галкіна

 

8.

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі Облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність Облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

Протягом року

Відділ економіки

 

 

О.Лесневич,

О.Сирота

 

9.

Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

Лютий

 

 

О.Лесневич

 

10.

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ економіки, 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності                            

О.Сирота,

Н.Галкіна,

В.Варенюк

11.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

Постійно

Начальники відділів Облводресурсів

Начальники відділів Облводресурсів

12.

Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів

Постійно

 

Технічний відділ,

Відділ економіки,

Головний юрисконсульт

 

 

Л.Дейнек,

О.Станкевич,

О.Сирота

 

13.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом року

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

 В.Варенюк

14.

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2012 рік

Протягом

року

Спеціаліст з внутрішнього аудиту

Л.Дейнек

15.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

В.Варенюк

 

 

16.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.

Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної платиз працівниками бюджетних установ та організацій

Протягом року

 

Щомісяця до 5 числа

 

Відділ економіки

О.Сирота

 

 

 

 

 

17.

Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2011 рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.

Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

В.Левчунь

 

18.

Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів Облводресурсів

 

 

Л.Дейнек,

Н.Галкіна

 

19.

Систематично інформувати керівництво Облводресурсівпро стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щомісячно

Головний юрисконсульт

Н.Галкіна