Державне агентство водних ресурсів України

Результати моніторингу поверхневих вод Хмельницької області за 2018р.

У 2018 році було відібрано 60 проб води по п’яти створах спостереження р.П.Буг на території Хмельницької області та виконано 1202  вимірювання, з них у 193 випадках виявлено перевищення гранично допустимих значень показників. Дані спостережень за цей рік підтвердили стійке забруднення та збільшення вмісту органічних речовин у воді всіх створів, зменшення вмісту розчиненого кисню у воді, особливо в створах після м.Хмельницького с.Копистин, значне збільшення  вмісту забруднюючих біогенних елементів (амонію та фосфатів ) в воді створів нижче м.Хмельницького вже не тільки в створі с.Копистин, а і в Меджибізькому водосховищі, збільшення вмісту завислих речовин, кольоровості води по всіх створах внаслідок забруднення ріки стічними водами. Стічні води, які попадають у поверхневі води, містять органічні речовини, мають значну кількість біогенів. Відбувається евтрофікація - підвищення біологічної продуктивності водних екосистем внаслідок накопичення у воді біогенних елементів, які надійшли до водойми у даному випадку в результаті діяльності людини. Евтрофікація призводить до заростання водоймища, обміління, зниження рибної продуктивності і утворення на місці водойми болота.

По р.Хомора, р.Горинь, р.Случ басейну р.Дніпро було відібрано 28 проб та виконано 1260 вимірювань. Щодо вмісту гідрохімічних показників, характеризується відповідність нормативам екологічної безпеки, а причини  періодичного погіршення якості поверхневих вод створів – маловодність, завищений природний вміст розчинених органічних речовин, не виключається також антропогенний вплив на поверхневі води відкритих водойм.

За 2018р. по р.Дністер було відібрано 12 проб води та виконано 540 вимірювань гідрохімічних показників. Вода в створі відповідає нормативам екологічної безпеки, а вірогідні причини поодиноких випадків погіршення якості поверхневих вод створу: маловодність, не виключається також  антропогенний вплив на поверхневі води. 

Програма моніторингу поверхневих вод на території Хмельницької області за 2018р. виконана в повному обсязі.