Державне агентство водних ресурсів України

Порядок здійснення державного моніторингу вод

На сьогоднішній день лабораторія моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області визначає  30 показників якості та забруднюючих речовин у поверхневих водах Хмельницької області, але при збільшенні джерел та видів  антропогенного забруднення цього недостатньо.

До головних джерел хімічного забруднен­ня природних вод належить  сучасне сільськогосподарське виробництво (16,6% від всіх забруднень), в якому широкомасштабно застосовуються отрутохімікати (пес­тициди) для боротьби з шкідниками. Найбільш поширеними групами пестицидів є гербіциди, що вживаються для боротьби з бур'янами, інсектициди - препарати для знищення шкідливих комах у сільськогосподарських куль­турах та фунгіциди - засоби проти грибних захворювань рослин. Деякі пестициди дуже стійкі і зберігаються у ґрунті понад 12 років. Потрапляючи у водойми, забруднюючі речовини спричинюють зниження її якості, можуть призвести до того, що вода стає непридатною для використання , навіть небезпечною для людини, та сама наносити шкоду всьому довкіллю. Насущним стає питання  виявляти та контролювати  додатково ще вміст специфічних небезпечних забруднюючих речовин, так званих пріоритетних. Такі 33 речовини, що зазначені у водній директиві ЄС як пріоритетні, - це пестициди, специфічні синтетичні речовини та 4  важкі метали  (кадмій, свинець, ртуть та нікель). Для визначення першочергових напрямків і проблем,  проведення  водоохоронних заходів і здійснюється реформування  організацій Держводагентства вцілому, а також лабораторій моніторингу вод.

З 01 січня 2019 року набирає чинності Постанова Кабінету Міністрів України  №758 від 19.09.18р. «Про  затвердження Порядку  здійснення державного моніторингу вод»,метою якого буде отримання повної інформації щодо стану водних ресурсів. Проведеним моніторингом будуть визначатися гідроморфологічні, біологічні, загальні фізико-хімічні показники якості вод, забруднюючі речовини, що скидаються у водний об’єкт у великій кількості, та пріоритетні забруднюючі речовини.  

Екологічні цілі, які поставлені цією постановою для поверхневих вод:

  - запобігання погіршенню статусу всіх поверхневих водних тіл;

  - охорона, покращення та відновлення всіх водних тіл природних категорій, всіх істотно змінених та штучних водних тіл,  задля досягнення ними доброго статусу за 15 років;

   - поступове зменшення забруднення пріоритетнимиречовинами та заборона їх наявності у воді, що скидається. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони, відкриває нові можливості та створює нові стандарти і у сфері охорони довкілля, в тому числі поверхневих вод. Директиви і Регламенти встановлюють загальні правила та стандарти, які повинні бути транспоновані (перенесені) до внутрішньодержавного права. Лабораторія моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу, являючись суб’єктом моніторингу, починає впроваджувати  нові стандарти системи якості  у проведенні  державного моніторингу вод.