Державне агентство водних ресурсів України

Розробка програмного забезпечення з розрахунку водогосподарських балансів річок на прикладі р. Хомора

За замовленням Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Вінницьким національним технічним університетом розпочато роботу з розробки програмного продукту з розрахунку водогосподарського балансубасейнів малих та середніх річок України на прикладі річки Хомора у Хмельницькій області.

Завдання роботи полягає у розробці моделі водогосподарського балансу басейну типової річки України, яка не відноситься до великих, адаптування алгоритмів ідентифікації цієї моделі та їх відлагодження на прикладі басейну р. Хомора, розташованої у межах Хмельницької та Житомирської областей.

Основні переваги в результаті виконання даної розробки такі:

  • буде розроблена типова модель розрахунку водогосподарського балансу (ВГБ) басейну типової малої чи середньої річки України у вигляді водогосподарського балансу її водогосподарських ділянок;
  • будуть удосконалені алгоритми збирання та оброблення потенційно доступних для водогосподарських організацій вхідних даних, необхідних для розрахунку  ВГБ,
  • буде створено базу даних, яка міститиме всю необхідну інформацію по басейнах річок. Користувачеві цього програмного продукту буде забезпечено можливість введення інформації, необхідної для розрахунку балансу по басейнах річок та їх водогосподарських ділянок (ВГД), в базу даних системи через інтерфейс користувача. Буде розроблено програмний модуль для роботи з електронною картою, який забезпечить можливість нанесення басейнів річок чи їх ВГД. Також даний модуль забезпечуватиме суміщення карт стоку території з основною векторною картою і таким чином забезпечувати можливість візуального визначення гідрологічних характеристик стоку з подальшим введенням цих значень до бази даних системи. Буде забезпечено вибір басейну чи його ВГД, для якої необхідно здійснити розрахунок балансу. Також буде здійснено автоматизований розрахунок балансу за вибраним басейном чи його ВГД за інформацією, що міститься в базі даних з наступним виведенням результатів розрахунку ВГБ у форматі MS Excel у вигляді, затвердженому наказом Мінприроди від 26.01.2017 № 26;
  • буде створена модель розрахунку ВГБ басейну типової малої чи середньої річки України від конкретних рекомендацій щодо збирання та оброблення вхідних даних до алгоритмів їх оброблення та подання результатів.