Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг поверхневих вод на території Хмельницької області.

Спостереження за станом поверхневих вод Хмельницької області здійснює лабораторія моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області.

За результатами моніторингу вод р.Дністер, проведеного у 2018р., можна зробити висновок, що вода за більшістю гідрохімічних показників відповідає нормативам екологічної безпеки, а вірогідні причини  періодичного погіршення якості поверхневих вод створу: маловодність, не виключається також  антропогенний вплив на поверхневі води. Вміст забруднюючих біогенних елементів азоту та фосфору стабільно незначний, не перевищує гранично допустимі концентрації. 

В зв’язку зі значною зміною кліматичних умов, маловодністю та зарегульованістю ріки Південний Буг, великим антропогенним навантаженням   на поверхневі води в межах Хмельницької області (наявність  підприємств-забруднювачів -  Наркевицький цукровий завод, МКП "Хмельницькводоканал" та інших, серія ставків з інтенсивною технологією вирощування риби) в останні роки спостерігається стрімке погіршення якості поверхневих вод.Для виявлення характеру та систематичності цих погіршень на початку 2018 року були надані Держводагентству пропозиції про збільшення програми моніторингу та почащення контролю в п’яти створах спостереження р.П.Буг на території Хмельницької області.

Дані спостережень при почащеному контролі за цей рік підтверджують стійке  збільшення вмісту  органічних речовин (показники БСК 5 та ХСК)  у воді всіх створів, зменшення вмісту розчиненого кисню у воді, особливо в створах після м.Хмельницького - с.Копистин; значне збільшення  вмісту біогенних елементів (амонію та фосфатів) в воді створів нижче м.Хмельницького вже не тільки в створі с.Копистин, а і в Меджибізькому водосховищі, збільшення вмісту завислих речовин, кольоровості води по всіх створах. При детальному огляді  вмісту завислих речовин, та спостереження на місцях відбору робимо висновки про цвітіння води, що являється наслідком забруднення  води.

Моніторинг вод створів на р.Хомора, р.Горинь, р.Случ басейну р.Дніпро, проведений лабораторією моніторнгу вод та грунтів, характеризує відповідність вод нормативам екологічної безпеки,  причинами періодичного погіршення якості поверхневих вод створів також можна вважати маловодність, завищений природний вміст розчинених  органічних речовин, антропогенний вплив на поверхневі води відкритих водойм. Вміст забруднюючих біогенних елементів азоту та фосфору незначний, не перевищує гранично допустимі концентрації, але має тенденцію до  повільного поступового збільшення.