Державне агентство водних ресурсів України

Результати моніторингових робіт на меліорованих землях області

У відповідності з нормативними і методичними документами, діючими в системі Держводагентства України,  спеціалістами Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області виконується комплекс гідрогеолого-меліоративних робіт, основними з яких є: спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом ґрунтових і поверхневих вод, контроль вологості  ґрунтів в 0,5 м шарі грунту, кислотна зйомка, гідрогеолого-меліоративне обстеження меліорованих земель.

Протягом серпня місяця на меліорованих землях (еталонних осушувальних системах) відібрано 180 проб грунту для визначення  вологості в 0,5м шарі грунту, 20 проб - на визначення кислотності грунтів кореневмісного шару, проведено 300 замірів грунтових вод по 60 свердловинах  з періодичністю 3 та  6 разів на місяць, виконано гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 16,1тис.га.

Проаналізувавши  гідрогеологічну ситуацію,  слід відмітити, що   на даний час відбувається літньо-осінній спад рівнів грунтових вод через інтенсивне випаровування з поверхні грунтових вод. Дощі, які випадали, носили локальний характер і при досить високій температурі повітря в основному йшли на поповнення вологозапасів у верхньому 0,5м шарі грунту і мало впливали на підняття рівня грунтових вод.