Державне агентство водних ресурсів України

Проведення Дня охорони праці в Хмельницькому облводресурсів у 2018 році

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.

Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.

У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів сталого розвитку та суспільної думки щодо майбутнього країни.

 Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

Для досягнення поставлених цілей в інтересах молодого покоління працівників потрібен узгоджений комплексний підхід до викорінення дитячої праці та популяризації культури безпеки і гігієни праці.

За даними МОП, у світі 541 мільйон молодих працівників віком 15-24 років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15% робочої сили. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий, ніж серед працівників старше 24 років.

В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян. Ураховуючи, що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки, наше завдання – зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави.

Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.

На виконання наказу Державного агентства водних ресурсів України від 14.03.2018 р.№ 106, листа Держводагентства України № 2501/3/11-18 від 27.04.2018 р. «Про проведення у 2018 році Дня охорони праці», який згідно з  рекомендацією Міжнародної організації праці проходить під девізом «Захищене і здорове покоління», у Хмельницькому облводресурсів розроблений відповідний наказ, розроблено та затверджено  заходи, спрямовані на профілактику нещасних випадків на виробництві, виробничого травматизму та професійної захворюваності в процесі трудової діяльності, а саме:

- створена  робоча група в складі 5 чоловік для забезпечення належного проведення заходів з відзначення Дня охорони праці;

- до кожної дільниці доведено «Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні»;

- в управліннях  та дільницях проведено лекції  працівникам облводресурсів на теми «Захищене і здорове покоління - девіз Дня охорони праці 2018», «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», а також ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності дбати про власну безпеку, важливості дотримання здорового способу життя, відповідальності за порушення інструкцій з охорони праці;

- в управліннях та в дільницях оформлено стенди з матеріалами на тему «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», «Захищене і здорове покоління - девіз Дня охорони праці 2018»;

- проводяться медичні огляди працівників облводресурсів, зокрема й молодих спеціалістів;

- заплановано конкурси на найбезпечніше робоче місце, експлуатаційну дільницю;

- заплановано заохочення найкращих працівників у сфері охорони праці за результатами проведених конкурсів;

- проведено  навчання та перевірка знань працівників Хмельницького облводресурсів з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, безпеки дорожнього руху, правил експлуатації машин, механізмів та обладнання, вантажопідіймальних машин. Загальна кількість працівників, які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки -  141 чол.