Державне агентство водних ресурсів України

Про меліоративний стан осушуваних земель області

Інформація про меліоративний стан осушуваних земель Хмельницької області на початок вегетаційного періоду підготовлена згідно "Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель", затвердженої наказом Держводагентства України №108 від 16.04.2008 року.

При складанні інформації використані дані спостережень за рівнями грунтових вод, гідрогеолого-меліоративних обстежень осушуваних земель та дані  гідрометеостанцій області по температурах та величинах опадів.

Період з 1 листопада 2017 року по 30 березня 2018 року відзначався значною мінливістю метеорологічних умов. Середньомісячні температури повітря перевищували середньобагаторічні значення  у листопаді, грудні  2017р.,січні 2018р., а в лютому та березні 2018р. були нижче  середньобагаторічних значень  на 0,3-0,8,та 1,4-2,8відповідно.Опадів  протягом даного періоду випало  більше  середньобагаторічних показників на 32-88мм, що  вплинуло на підвищення рівнів грунтових  вод в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Такі метеорологічні умови сприяли тому, що  на  більшості площ осушуваних земель областірівні грунтових вод знаходились в межах від 0,6до 1,40м, внаслідок чого покращився водний режим  земель, який є головним показником при визначенні меліоративного стану осушуваних земель. На початок вегетаційного періоду із 116050 га сільськогосподарських угідь області в доброму та задовільному меліоративному стані знаходилось близько 110,1 тис.га земель.