Державне агентство водних ресурсів України

Щодо обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем в 2017 році

Протягом І кварталу поточного року фахівцями гідрогеолого-меліоративної партії Хмельницького облводресурсів проведена робота щодо обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних земель  та технічного стану осушувальних систем області, згідно вимог ВНД-33-5.5-13-02. "Інструкція  з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем" м.Київ. 2002р.

Обліком та оцінкою меліоративного стану осушуваних земель та осушувальних систем Хмельницької області за 2017 рік охоплено всі меліоровані сільськогосподарські угіддя області площею 116050га. Для складання показників з обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних земель використовувались дані спостережень за глибиною залягання рівнів грунтових  вод та  гідрогеолого-меліоративного обстеження меліорованих земель.

За комплексною оцінкою меліоративний стан осушуваних земель  Хмельницької області за 2017 рік характеризується як добрий  на площі  67709 га (58,3 % від усієї площі осушуваних угідь), задовільний  - 42680 га ( 36,7 %), несприятливий  - 5661 га(5 % ).

В порівнянні з показниками меліоративного стану осушуваних с/г угідь і технічного стану гідромеліоративних систем за 2016 рік,  площі с/г угідь  у 2017 році із сприятливим меліоративним станом збільшились на 1352га, площі із задовільним меліоративним станом зменшились. Ці зміни зумовлені кліматичними умовами, які складались  у 2017 році.