Державне агентство водних ресурсів України

Щодо прогнозу глибин залягання рівнів грунтових вод на осушуваних землях області на передпосівний період

Прогноз глибин  залягання  рівнів  грунтових  вод  на осушуваних  землях  області  на  передпосівний  період виконано Хмельницькою гідрогеолого-меліоративною партією за “Методикою  прогнозування  глибин  залягання  рівнів  грунтових  вод  на осушуваних  землях  України  на  передпосівний  період”, Київ, 1998р., для 104  осушувальних системтамістить інформацію про очікувані рівні грунтових вод, вологозапаси  в грунтах  та  меліоративний  стан  осушуваних  угідь.

В розрахунку прогнозу рівнів грунтових вод сума опадів і середня температура  повітря  за  період  з  1 листопада  2017 року  по  31  січня  2018  року  прийнята  по  фактичних  даних,  а  з  1 лютого  2018 року  по  30 березня  2018 року – по  середньобагаторічній  нормі.

При складанні прогнозу  використані  дані  багаторічних  стаціонарних  режимних спостережень на осушувальних системах області та дані гідрометеорологічного  прогнозу.

За  прогнозом  на  площі 815 га осушуваних  сільськогосподарських  угідь (0,7 % від площ, по яких виконано прогноз)  рівні  грунтових  вод залягатимуть в інтервалах 0,0-0,5м від поверхні землі. Це переважно  сільськогосподарські угіддя Білогірського району– 135 га (1,9% від наявних осушуваних земель у районі), Ізяславського – 123 га (1,0%), Красилівського–52 га (1,3%), Летичівського -35га (0,9%), Полонського–82га(0,9%), Теофіпольського– 40га (1,1%), Хмельницького – 63 га (1,2%) районів.

В Городоцькому, Дунаєвецькому, Кам-Подільському,  Новоушицькому та Чемеровецькому районах площі з високим до поверхні землі заляганням рівнів  ґрунтових  вод  не  прогнозуються, а  в інших  районах  вони  будуть  займати  незначні  площі.

Сприятливе для  передпосівного  періоду поточного  року  залягання  рівнів  ґрунтових вод (інтервал 0,5-0,75м) передбачається на площі 57372 га, що складає 49,4% від усієї площі осушуваних угідь.

На площі 46397 га ( 40 %)  сільськогосподарських  угідь  області  грунтові  води  залягатимуть  на  задовільній  для  цього  періоду  глибині  0,75-1,5м  від  поверхні землі.

На площі 10605га (9,1%) осушуваних сільгоспугідь можливе зниження рівнів грунтових вод і погіршення забезпечення рослин вологою. Це стосується суглинкових, супіскових відкладів, де, згідно прогнозу рівні грунтових вод залягатимуть глибше 1,5м від поверхні землі. На таких землях необхідно проводити заходи по накопиченню вологи в грунті.