Державне агентство водних ресурсів України

Щодо якості дренажних та скидних вод на меліорованих землях у 2017 році

Розташування пунктів спостереження за якістю дренажних та скидних вод визначається відповідно до Системи контролю якості зрошувальних і забрудненості дренажних та скидних вод, затвердженої наказом Держводгоспу України від 28.12.2001р. №291 (ВНД 33-5.5-09-2001). Спостереження за забрудненістю дренажних та скидних вод включають спостереження на дренажних колекторах та скидних каналах меліоративних систем області. Відбір проб води на визначення забрудненості дренажних та скидних вод здійснюється на стаціонарних точках спостережень не менше ніж 4 рази на рік (березень-квітень, червень, серпень та листопад).

Згідно програми робіт з меліоративного моніторингу на 2017рік, спеціалістами Хмельницької гідрогеолого-меліоративної партії протягом минулого року велись спостереження за якістю дренажних та скидних вод на чотирьох колекторах і на 8 стаціонарних пунктах спостережень  еталонних осушувальних систем області – о/с "Корчик"Славутського та Шепетівського району (басейн Дніпра), о/с"Хомора"Шепетівського району (басейн Дніпра), Південно-Бузька о/сЛетичівського району (басейн Південного Бугу) та о/с "Чемерівці" Чемеровецького району (басейн Дністра).

До складу спостережень  входять спостереження за їх мінералізацією та хімічним складом. Вимірювання показників хімічного складу дренажних та скидних вод виконувала лабораторія моніторингу вод та грунтів Хмельницького облводресурсів.

Результати хімічних аналізів свідчать про те, що мінералізація та хімічний склад вод різноманітний: від гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієвих та гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-калієво-натрієвих до гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-калієво-натрієвих. Загальний вміст солей у дренажно-скиднихводах змінювався від 425,9до 312,0мг/л на  о/с"Корчик", 709,8-863,0мг/л (Південно-Бузька о/с), 359,0-517,4мг/л (о/с"Хомора"), 589,9-655,6мг/л (о/с "Чемерівці).

В аніонному складі переважав вміст гідрокарбонату-250,2-475,9мг/л, сульфати – 21,78-83,76мг/л, хлориди становили 14,04-54,76мг/л. Серед катіонів домінував кальцій – 61,12-123,25 мг/л, натрій-калій – 11,94-51,20 мг/л, вміст магнію – 8,75-40,29мг/л.

Загальна концентрація забруднюючих речовин в дренажній водіне перевищувалагранично допустимих концентрацій.