Державне агентство водних ресурсів України

Виконання робіт з меліоративного моніторингу у 2017 році

 

Комплекс робіт з моніторингу  осушуваних та прилеглих до них земель включає збирання, обробку, зберігання та передачу інформації про стан меліорованих земель і меліоративних систем, їх водного балансу, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.

Роботи з організації та здійснення моніторингу меліорованих земель Хмельницької області у 2017 році проводилися Хмельницькою гідрогеолого-меліоративною партією, згідно Програми робіт з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, затвердженої Держводагентством України на 2017 рік.

Станом на 01.01.2018р. в Хмельницькій області налічується 104осушувальнісистемизагальною площею 117453 га.Протягом 2017року гідрогеолого-меліоративною партією на всіх меліорованих землях області проводились  наступні моніторингові роботи:

- на площі 120 тис.га. виконувалось гідрогеолого-меліоративне обстеження (разом з прилеглими територіями)

- з метою вивчення рівневого режиму та балансу ґрунтових і поверхневих вод, контролю за гідрогеолого-меліоративним станом осушуваних земель проведено 4863 заміри рівнів підземних та поверхневих вод

- для вивчення хімічного складу, мінералізації та ознак забруднення відібрано 52 проби ґрунтової води, 28 проб поверхневої води та 12 проб дренажної води

- для визначення вологості грунтів зони аерації, встановлення закономірностей розподілу запасу вологи в зоні аерації грунтів від природних і водогосподарських факторів, оцінки вологозапасів кореневмісного шару грунтів в різні періоди вегетації,  визначення хімічного та механічного складу грунту відібрано 1186 проб грунту, для визначення кислотності грунту  відібрано  168 проб.

Протягом 2017 року гідрогеолого-меліоративною партією були розроблені та доведені до користувачів наступні технічно-інформаційні матеріали з моніторингу меліорованих земель:

-інформація про забрудненість дренажних та скидних вод,

-інформація про меліоративний стан на еталонних системах;

-інформація про меліоративний стан осушуваних земель на передпосівний період;

-інформація про меліоративний стан осушуваних земель на середину вегетаційного періоду;

-інформація щодо спостереження за РГВ та контролю підтоплення земель і населених пунктів в зоні впливу меліоративних систем;

-інформація про кислотність ґрунтів осушуваних земель ,

- прогнозні інформації про меліоративний стан осушуваних земель на початок та середину вегетаційного періоду,

-матеріали щодо обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних та зрошуваних земель і технічного стану меліоративних систем за формами звітності 1-ОВГ та 2-ОВГ.