Державне агентство водних ресурсів України

Річна інвентаризація активів та зобов’язань

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»зі змінами №996-XIVвід 16.07.1999, згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінстерства фінансів України № 879 від 02.09.2014, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності управління за 2017 рік в Хмельницькому облводресурсів з 1.11.2017 року проводиться річна інвентаризація активів та зобовязань .

Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому здійснюється: виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення; виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.

У грудні місяці 2017 року, результати проведеної інвентаризації будуть відображені в обліку .