Державне агентство водних ресурсів України

Результати лабораторії моніторингу вод та грунтів за 9 місяців 2017р.

Згідно програмі Державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагенством України контролю за якістю поверхневих вод, лабораторія моніторингу вод та грунтів здійснює гідрохімічний моніторинг  поверхневих, ґрунтових, дренажних вод, контроль вологості, фізичного стану  та якості грунтів на меліорованих землях.

За 9 місяців 2017 року було відібрано 47 (45 + 2 додаткових) проб поверхневих вод в 9-ти створах спостереження по області, а саме:

- 9 проб поверхневих вод р.Дністер, Дністровське водосховище, зона питного водозабору м. Кам’янець-Подільський.

-  21 пробу поверхневих вод басейну р.Дніпро, а саме р. Хомора - ліва притока р. Случ, зона питного водозабору м. Полонне; р. Случ  с. Чернелівка, Красилівський р-н, зона питного водозабору м. Хмельницький;

-  р. Горинь – права притока р. Прип’ять, м. Славута, зона впливу ХАЕС.

-   17 проб поверхневих вод в басейні р.П.Буг на території Хмельницької області.  

Виконано 2130 вимірювань гідрохімічних показників якості цих вод.

Проводячи  орієнтовне екологічне оцінювання  результатів аналізів бассейну р П.Буг за значеннями  загально-санітарних  хімічних  та окремих токсикологічних  показників, можна зробити висновок, що вода р. П.Буг в створі с.Копистин, після м.Хмельницького  відноситься до ІVкласу якості –небажаної якості, а в інших створах цього басейну – до ІІІ класу якості -задовільна. В створах басейнів Дніпра та Дністра якість води  за значеннями окремих груп показників теж відповідає ІІІ классу якості-задовільна.               Практично по всіх створах за час  спостереження  виявляється поступове збільшення вмісту біогенних елементів у воді: сполук азоту, фосфатів, що сприяє  посиленому розростанню водоростей, цвітінню води.

Результати аналізів своєчасно направлялись у Басейнові управління річок, Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної держадміністрації для інформації, узагальнення, обробки даних, висновків, прийняття рішень та  інформування громадськості.

Для гідро-меліоративної партії спеціалістами лабораторії моніторингу вод та грунтів Хмельницького облводресурсів за 9 місяців  цього року виконали 3063 вимірювань  гідрохімічних показників якості  у  68 –х пробах води, та 5140 вимірювань показників якості  та властивостей у 798 пробах ґрунтів. Результати аналізів були надані спеціалістам гідро-меліоративної  партії Хмельницького облводресурсів  для подальшої обробки даних, якісного визначення властивостей ґрунтів за найголовнішими показниками, та показників якості вод на меліорованих землях.

        За 3 квартали  2017 року за зверненням юридичних та фізичних осіб лабораторією було виконано 4132 вимірювання  гідрохімічних показників.

  у 166 пробах стічних вод підприємств, поверхневих вод ставків, та підземних  вод.