Державне агентство водних ресурсів України

Результати додаткового моніторингу р.П.Буг

 У зв’язку з високими на протязі довгого періоду температурами оточуючого повітря внаслідок тривалої сухої та спекотної погоди, відсутністю опадів та, як наслідок, маловодністю  річок, виникла необхідність в проведенні додаткового кризового моніторингу   2-х  ключових створів басейну  р. Південний Буг у Хмельницькій  області в липні та серпні місяці.В результаті проведених лабораторних вимірювань показників якості води було виявлено динаміку процесів  за липень - І половину серпня 2017 року:

 1.Створ р. П. Буг, с. Копистин, нижче м. Хмельницького.

Значення показників вмісту розчиненого кисню у воді створу р.П.Буг, с.Копистин, нижче м. Хмельницького, дещо підвищилося у порівнянні з попереднім відбором у липні місяцівід значення 1,59 мгО2/дм 3  до 2,24 мгО2/дм3 , але ще не досягло нижньої границі допустимих значень (4,0 мгО2/дм 3 ). Як і у попередніх пробах цього року, досить високим залишається вміст біогенних елементів, а саме  амонію у воді (22,29мг/дм 3), перевищуючий ГДКНормативів ЕБВО від 30.07.12р. в 17,28 раз,а такожвміст нітритів, фосфатів та фосфору загального. Так абсолютне значення вмісту фосфатів збільшилось у порівнянні з липнем цього року. В цьому створі  спостерігається збільшення забруднення по вищевказаних показниках у порівнянні з ІІ кварталом минулого 2016 року.

Показник БСК5, абсолютне значення  якого 8,88 мгО2/дм3, який характеризує вміст розчинених органічних сполук у воді цього створу, незначно зменшився  у порівнянні з показником минулого місяця (9,55 мгО2/дм 3),але  значно перевищує гранично –допустиме значення (3,0 мгО2/дм ).

2.Створ р. П. Буг, с. Щедрове, Летичівського р-ну, Щедрівське водосховище на виході з Хмельницької області.

Вміст розчиненого кисню залишився на рівні значення минулого місяця. Вміст біогенних елементів  амонію, нітритів, нітратів на рівні минулих значень, не перевищує ГДКНормативів ЕБВО від 30.07.12р., а вміст сполук   фосфору постійно  стабільно досить високий  та збільшився  у порівнянні з липнем місяцем цього року.

Показник БСК5, абсолютне значення  якого 8,03 мгО2/дм 3,  дещо збільшився у порівнянні з показником минулого місяця (7,6 мгО2/дм 3).

Проводячи тільки орієнтовне екологічне оцінювання за значеннями  загально-санітарних  хімічних  та окремих токсикологічних  показників, можна зробити висновок, що вода р. П.Буг в створі с.Копистин  відноситься до ІV класу якості, обмежено придатна, небажаної якості, а в створі с.Щедрове, Щедрівське водосховище – до ІІІ класу якості. Порівнюючи визначені показники зі значеннями гранично-допустимих концентрацій нормативів екологічної безпеки водних обєктів, що використовуються для потреб рибного господарства згідно Наказу Мінагрополітики та продовольства України №471 від 30.07.12р. (Нормативи ЕБВО від 30.07.12) можемо визначити, що якість води  не відповідає  нормативам ЕБВО від 30.07.12 по показниках БСК5, що характеризують вміст розчинених у воді органічних сполук та біогенних елементів.

Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо створів 

р. Південний Буг, проаналізованих протягом І половини серпня 2017 року.

Таблиця 1 

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу

протягом  І половини серпня 2017 р.

Назва створу

Дата відбору

Температура,

оС

Фактичні величини основних показників якості води

Р-ний кисень,

мгО2/дм3

 

Завислі речовини

Амоній-іон,

мг/дм3

БСК5, мгО2/дм3

ХСК,

мгО2/дм3

Мінеральн. фосфор

(РО4)3-

мг/дм3

НОРМАТИВ:

СанПіН   №4630-88

(2017-ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ)

4,0

-

2,5

 

15,0

0,30

0,10

Нормативи ЕБВО

від 30.07.12

-

25

1,29

3,0

50,0

0,7

Хмельницька область

1. р.П.Буг,с.Копистин,нижче м.Хмельницького

07.08.17

21

2,24

15

22,29

8,88

25,0

6,93

2.р.П.Буг,с.Щедрове,Летичівського р-ну,на виході з Хмельницької області

07.08.17

23

4,77

35

0,428

8,03

21,5

2,639