Державне агентство водних ресурсів України

Щодо меліоративного стану осушуваних угідь області

Згідно "Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель", затвердженої наказом Держводагентства України № 108 від 16.04.2008 року., фахівцями Хмельницької гідрогеолого-меліоративної партії підготовлена інформація про меліоративний стан осушуваних земель області на середину вегетаційного періоду поточного року.При складанні інформації використані матеріали  спостережень  за  рівневим режимом грунтових та поверхневих вод, вологості грунту в кореневмісному шарі, гідрогеолого-меліоративного обстеження осушних систем, а також матеріали гідрометеорологічних станцій.

Основними чинниками, що вплинули на  меліоративний  стан осушуваних угідь на  середину  вегетаційного періоду 2017 року  були атмосферні опади, температурний  режим повітря, гідрогеологічні  параметри  та  технічний  стан осушувальних  систем.

За  метеорологічними  умовами  період  квітень-червень 2017 року  був теплішим на  0,90 С та з недостатньою кількістю  атмосферних опадів.

Середньодобова температура повітря становила +13,90С, кількість  атмосферних опадів за період з 1 квітня по 30 червня  складала  від 115мм на північному заході до 162 мм на півдні області, що на 24-83мм менше у  порівнянні з середньобагаторічними показниками

Рівні грунтових вод на осушувальних системах на середину вегетаційного періоду  в  цілому  залягали в інтервалі 0,8-2,5м від поверхні землі. Близьке  залягання рівнів грунтових вод (менше 0,5м від поверхні землі)  не спостерігалось.

          На середину вегетаційного періоду 2017 року сприятливий меліоративний стан склався на  площі  67745га, що становить 58,4% осушуваних  угідь, у минулому році –66387 га (57,2%), задовільний на  площі 48305га (41,6%), у попередньомуроці –49663 га (42,8%).

На площі 98889га осушуваних угідь області (85,2% від загальної площі осушуваних с/г  угідь)   склалися оптимальні запаси вологи в кореневмісному  шарі  грунту, на площі 17161га (14,8%)  запаси  вологи були недостатніми.