Державне агентство водних ресурсів України

Виконання робіт з меліоративного моніторингу у І півріччі 2017 р.

У відповідності з нормативними і методичними документами, діючими в системі Держводагентства України,  працівниками Хмельницької ГГМП в першому півріччі 2017 року  проводились роботи по здійсненню моніторингу меліорованих земель Хмельницької області,основними з яких є:

гідрогеолого-меліоративне обстеження меліорованих земель , спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом ґрунтових і поверхневих вод, контроль вологості і хімічного складу ґрунтів, кислотна зйомка.

Протягом січня-червня 2017р в області проведено гідрогеолого-меліоративне обстеження осушених земель на площі 67,6 тис. га, ручне буріння - 162 п.м., проведено стаціонарні спостереження за режимом ґрунтових вод та за динамікою рівнів поверхневих вод в к-ті 2363 заміра.

Також за звітний період спеціалістами ХГГМП на осушуваних ділянках відібрано 44 проби ґрунтової та  поверхневої води для  вивчення хімічного складу  та 588 проб грунту, в т.ч. -480 проб - для визначення вологості та об’ємної ваги грунту, -32проби - для визначення хімічного та механічного складу грунту та питомої маси грунту.-76 проб - на визначення кислотності грунтів кореневмісного шару. На протязі І півріччя 2017 року гідрогеолого-меліоративною партією  підготовлено  наступні інформаційні матеріали:інформація про забрудненість  дренажних та скидних вод, інформація про меліоративний стан на еталонних системах; прогнозні інформації про меліоративний стан осушуваних земель на початок та середину вегетаційного періоду, матеріали щодо обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних та зрошуваних земель і технічного стану меліоративних систем, інформація про меліоративний стан осушуваних земель на передпосівний період.