Державне агентство водних ресурсів України

Фінансові показники діяльності Облводресурсів за 1 квартал 2017 року

 Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2017 р. становить 7789,33 грн. і складається із поточної заборгованості по орендній платі - 7789,33 грн., термін сплати якої квітень місяць 2017 року. В порівнянні із заборгованістю на 01.01.2017 р. дебіторська заборгованість збільшилась на 1536,79 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2017 р. становить 41432,26 грн. і складається із розрахунків за товари і послуги в сумі 31142,68 грн., заборгованість з ПДВ по електронному адмініструванню - 10289,58 грн. Пояснюється наявністю авансів на надання платних послуг - 28118,68 грн., заборгованість в зв'язку з відсутністю кошторису на 2017 р. в сумі 3024,00 грн., заборгованість з ПДВ по електронному адмініструванню - 10289,58 грн.

В порівнянні із заборгованістю на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість збільшилась на 11010,19 грн.

За 1 квартал 2017 року внесено податків та платежів до бюджету в сумі 679,3 тис.грн., в тому числі до Державного бюджету 53,2 тис.грн.

Головний бухгалтер Відділу бухгалтерського обліку та звітності В.Варенюк