Державне агентство водних ресурсів України

Щодо обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем

   Облік та оцінка стану меліорованих земель і меліоративних систем є складовою частиною робіт з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель і проводиться згідно вимог ВНД-33-5.5-13-02. "Інструкція  з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем" м.Київ. 2002р.

На протязі І кварталу поточного року спеціалістами  гідрогеолого-меліоративної партії облводресурсів проведена робота щодо обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних земель  та технічного стану осушувальних систем області

Обліком та оцінкою меліоративного стану осушуваних земель та осушувальних систем Хмельницької області за 2016 рік охоплено всі меліоровані сільськогосподарські угіддя площею 116050га. Для складання показників з обліку та оцінки меліоративного стану осушуваних земель Хмельницька ГГМП використовувала дані спостережень за рівнями грунтових вод (РГВ) на 120 свердловинах. Крім цього на площах, де відсутня гідрорежимна мережа свердловин, при  обстеженні меліорованих земель було пробурено 140 свердловин ручним комплектом для встановлення глибини залягання РГВ.

За комплексною оцінкою меліоративний стан осушуваних земель  Хмельницької області за 2016 рік характеризується як сприятливий  на площі  66357га (57% від усієї площі осушуваних угідь) задовільний - 44032га (38%), несприятливий  - 5661га (5% );

В порівнянні з показниками меліоративного стану осушуваних с/г угідь і технічного стану гідромеліоративних системза 2015 рік,  площі с/г угідь  у 2016 році із сприятливим меліоративним станом збільшились на 672га, площі із задовільним меліоративним станом зменшились. Ці зміни зумовлені кліматичними умовами, які складались у 2016 році.

Площі сільськогосподарських  угідь із незадовільним меліоративним станом складають 5661га і потребують проведення реконструкції осушної мережі. Площі осушуваних земель, які потребують проведення культуртехнічних робіт в 2016 р., становили 3490га.  Для підвищення родючості грунтів на меліорованих землях області на площі 6610га (площі з кислими грунтами) необхідно провести хімічні меліоративні заходи.