Державне агентство водних ресурсів України

Результати роботи лабораторії моніторингу вод та грунтів Хмельницького облводресурсів за 2016р.

Робота лабораторії  з організації та  здійснення моніторингу якості поверхневих вод Хмельницької області проводилась згідно програми Державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагенством України контролю за якістю поверхневих вод Хмельницької області.   Напротязі 2016 року  щомісячно   спеціалістами лабораторії моніторингу вод та грунтів Хмельницького облводресурсів проводився  відбір  проб поверхневих вод (згідно наказу Держводагенства України №14 від 10.02.2015р. зі змінами,внесеними наказом Держводагенства №90 від 31.08.2015р.)

За 2016 р. було виконано 2745 вимірювань у 61 пробі поверхневих вод.

 

 

 

В  2016 році, у зв’язку з довгим  аномально теплим  та засушливим періодом,  спостерігалося погіршення якості поверхневих вод, перевищення  деяких  гранично - допустимих   концентрацій (ГДК) згідно «Санитарних правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения»  СанПиН №4630-88 по показниках БСКпов.,та ХСК(показниках,характеризуючих вміст розчинених органічних речовин у воді) по всіх створах спостереження крім р.Дністер, Дністровське водосховище, зона питного водозабору м. Кам’янець-Подільський.

Якщо раніше перевищення ГДК  по  басейну  р. П.Буг спостерігалося в створах нижче м.Хмельницького,то зараз бачимо збільшення вмісту та перевищення  гранично-допустимих концентрацій   показників  по жорсткості в 1,25 рази,по магнію в 1,46 рази , і в створі р.П.Буг 733 км,Мар’янівське водосховище,що вище Хмельницького. 

   Найбільше забруднення, що спостерігалося в створі р.П.Буг, 744 км. с.Копистин, нижче м. Хмельницького, що пояснюється впливом стічних  вод Хмельницького водоканалу.  Нижче по течії вміст забруднюючих речовин зменшувався.

   Окремі незначні перевищення, або значення на рівні гранично- допустимих концентрацій спостерігалися і в інших створах басейнів ріки Дніпро та Дністер по показниках, які характеризують вміст розчинених органічних речовин у воді, але це природна властивість цих вод.

Моніторинг меліорованих та прилеглих до них земель лабораторією здійснювався відповідно до Закону України «Про меліорацію земель» та постанов Кабінету  Міністрів України від 30.03.1998 №391»Про Положення про державну систему моніторингу довкілля» зі змінами і доповненнями,внесенними потановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001р. №528,від 20.07.1996 р. №815 «Про порядок ведення державного моніторингу вод» та чинних ВБН 33-5.5-01-97 «Організація ведення еколого-меліоративного моніторингу»(І та ІІ частини),Інструкція з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель» ( наказ Держводгоспу України № 108 від 46.04.2008 р.)  та інших нормативних документів та  методичних інструкцій.

За 2016 рік спеціалістами лабораторії  по плану моніторингу меліорованих земель проводились визначення гідрохімічних показників якості вод та фізико-хімічного складу  і властивостей  грунтів: 4144 вимірювання  у 92 відібраних  гідрогеолого-меліоративною партією  проб води ,10468 вимірювань у 2028 пробах грунтів.

Інформація по результатах аналізів щомісячно передавалась в гідрогеолого-меліоративну партію для збирання,обробки,зберігання та передачі інформації  стосовно стану меліорованих земель і меліоративних систем, а також оцінки та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.

За зверненням юридичних та фізичних осіб, лабораторією було виконано 5007 вимірювань гідрохімічних  показників якості    у 213 пробах підземних, поверхневих, стічних вод на суму 120,1 тис .грн.