Відділ техногенно-екологічної безпеки

Проводить кризовий моніторинг водних об’єктів. У межах повноважень відділу, здійснює виконання заходів щодо запобігання НС в період пропуску льодоходу, повеней та паводків. Приймає участь у забезпеченні роботи функціональної підсистеми противопадкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту. Взаємодіє з підрозділами Дністровського БУВР, БУВР р. Південний Буг та р. Прип’ять з питань підготовки матеріалів для розроблення Планів управління річковими басейнами та сприяння при розробці Планів управління ризиками затоплень.

Начальник відділу – Молчанов Михайло Федотович, контактний телефон (0382) 787795

Електронна пошта:   vvrovg@ic.km.ua

Відділ використання водних ресурсів та моніторингу вод

Здійснює державний облік використання вод на території області та підготовку матеріалів до державного водного кадастру за розділом “Водокористування”. Співпрацює з Сектором Держводагентства України у Хмельницькій області в частині розгляду матеріалів щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (крім водних об’єктів) проведення робіт на землях водного фонду, смуг відведення, меж зон санітарної охорони водних об’єктів та підготовки відповідних пропозицій на засідання технічної ради.

Начальник відділу – Швець Катерина Володимирівна, контактний телефон (0382) 795597

Електронна адреса: khmvvr@ukr.net

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Забезпечує вирішення питань щодо використання водних об’єктів та гідротехнічних споруд водних об’єктів, ведення обліку їх паспортизації та передачі в користування на умовах оренди. Розробка режимів роботи ставків, рибогосподарських технологічних водойм, переданих у користування на умовах оренди. Розгляд матеріалів та підготовка пропозицій на засідання технічної ради щодо можливості видачі дозволів на спецводокористування для водних об’єктів.

Начальник відділу – Дикан Михайло Петрович, контактний телефон (0382) 765481

Електронна пошта:   khmvvo@ukr.net

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Здійснює контроль якості поверхневих, зворотних, підземних вод та грунтів за фізико-хімічними властивостями відповідно до чинного законодавства.

Завідувач лабораторії – Зозуля Людмила Анатоліївна, контактний телефон (0382) 656745

Електронна пошта: ludmila.zozulya.km@gmail.com

Технічний відділ

Забезпечує необхідною технічною документацією водогосподарські  об’єкти державного водогосподарського комплексу у Хмельницькій області. Забезпечує інструментальний контроль за протиповеневими гідротехнічними спорудами і об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем (канали, дамби, гідромеліоративні споруди), водоохоронними та іншими водогосподарськими об’єктами та визначення технічних характеристик гідротехнічних споруд і водних об’єктів.

Начальник відділу –           , контактний телефон (0382) 794080

Електронна пошта: btv.bulba@gmail.com

Відділ меліоративного моніторингу

Планує заходи по збереженню, утриманню в технічно справному стані та раціональному використанню закріпленого за експлуатаційними дільницями нерухомого майна:  меліоративних фондів;  окремих елементів інженерної інфраструктури меліоративних систем: каналів, дренажних систем,  дамб,  гідротехнічних споруд;  протиповеневих гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об’єктів;  виробничих  та адміністративних будівель;  механізмів; обладнання;  транспортних засобів;  інших  основних  фондів. Планує організаційно-технічні заходи та звітність з догляду, поточних і капітальних ремонтів меліоративних систем і споруд.

Начальник відділу – Харчук Наталія Володимирівна, контактний телефон (0382) 765481, 794358

Відділ з управління інфраструктурою

Забезпечує збереження, утримання в технічно справному стані та раціональне використання нерухомого майна: державних меліоративних фондів, інженерної інфраструктури меліоративних систем: каналів, дренажних систем, дамб, гідротехнічних споруд, протиповеневих гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об’єктів, виробничих та адміністративних будівель,  механізмів, обладнання,  транспортних засобів, інших основних фондів.

Начальник відділу – Сущенко Василь Олександрович, контактний телефон (0382) 720720

Відділ енергоефективності та механізації

Здійснює організацію та координацію заходів по забезпеченню належного технічного стану меліоративних і будівельних машин, автотранспорту, що перебувають в оперативному управлінні Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області та підвідомчій організації.

Начальник відділу – Поліщук Олександр Федорович, контактний телефон (0382) 787794

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки

Здійснює ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, складання та подання фінансової та бюджетної звітності, податкової звітності, іншої бухгалтерської звітності. Забезпечує дотримання буджетного законодавства при взятті буджетних зобовязань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобовязань, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов`язань.

Головний бухгалтер – Вельська Лариса Володимирівна, контактний телефон (0382) 787793

Електронна пошта: velskaal@gmail.com

Служба управління персоналом

Служба правового забезпечення

Відділ документообігу, зв’язків з громадкістю та пресою

Служба вод.рес. бас.р.П.Буг

Служба вод.рес. бас.р.Дністер

Служба вод.рес. суббас.р.Прип’ять

Служба господарського забезпечення

Служба механізації

Служба автотранспорту